เขาคือ tarn2000

อายุ 50 ปี เชียงใหม่
เข้ามาล่าสุด 23/08/2555 01:20

คนที่เขากำลังค้นหา :
ยังไม่ได้เขียนเลย
แล้วเขาล่ะเป็นยังไง :
ยังไม่ได้เขียนเลย

เขากำลังค้นหา คนทีู่ถูกใจ

เขายังไม่ได้เขียนเลยค่ะ